Gjerdrum kommune

Program for Kulturukene, Gjerdrumsfestivalen og Over Skigarden

Gjerdrum kommune har vært kunde hos oss fra 2015. Vi har utviklet logo og profil til "Kulturuker i Gjerdrum", "Gjerdrums festivalen" og "Over skigarden". Kulturuker og Gjerdrums festivalen utgis 1 gang i året. Mens "Over skigarden" utgis 2-3 ganger i året.