Folka

"Når du gjør det du elsker, blir det tilsynelatende umulige bare utfordrende"

Anette Mork

Daglig leder og rådgiver
Tlf 479 51 125

anette@spirekreativ.no

Hilde Markhus

Økonomiansvarlig
Tlf 934 55 733

hilde@spirekreativ.no

Linda Ödlund

Grafisk designer
Tlf 912 46 533

linda@spirekreativ.no

Camilla Nystad Handberg

Grafisk designer
Tlf 470 28 882

camilla@spirekreativ.no

Bente Munkhaugen Borgen

Grafisk designer
Tlf 994 21 946

bente@spirekreativ.no

Gabrielle Stensrud Schøyen

Grafisk designer (i permisjon)
Tlf 943 59 190

gabrielle@spirekreativ.no

Randi Lersveen

Grafisk designer
Tlf 920 92 955

randi@spirekreativ.no