Folka

"Når du gjør det du elsker, blir det tilsynelatende umulige bare utfordrende"

Ole Marius Simonsen 

Daglig leder og rådgiver

Tlf 907 33 656

ole.marius@spirekreativ.no

Hilde Markhus

Økonomiansvarlig

Tlf 934 55 733

hilde@spirekreativ.no

 

 

Bente Munkhaugen Borgen

Grafisk designer

Tlf 994 21 946

bente@spirekreativ.no

Camilla Handberg

Interaksjonsdesigner og Grafisk designer - Mammapermisjon

Tlf 470 28 882

camilla@spirekreativ.no

 

 

Edward Knai Nilsen

Innholdsprodusent

Tlf 411 64 520

edward@spirekreativ.no

Gabrielle Stensrud Schøyen

Grafisk designer - Mammapermisjon

Tlf 943 59 190

gabrielle@spirekreativ.no

 

 

Linda Ödlund

Grafisk designer

Tlf 912 46 533

linda@spirekreativ.no

 

 

Randi Lersveen

Grafisk designer 

Tlf 920 92 955

randi@spirekreativ.no