Folka

"Når du gjør det du elsker, blir det tilsynelatende umulige bare utfordrende"

Ole Marius Simonsen 

Daglig leder

Tlf 907 33 656

ole@spirekreativ.no

Hilde Markhus

Økonomiansvarlig

Tlf 934 55 733

hilde@spirekreativ.no

 

 

Anette Mork

Seniorrådgiver

Tlf 479 51 125

anette@spirekreativ.no

 

 

Camilla Handberg

Grafisk designer

Tlf 470 28 882

camilla@spirekreativ.no

 

 

Linda Ödlund

Grafisk designer

Tlf 912 46 533

linda@spirekreativ.no

 

 

Gabrielle Stensrud Schøyen

Grafisk designer - Mammapermisjon

Tlf 943 59 190

gabrielle@spirekreativ.no

 

 

Randi Lersveen

Grafisk designer 

Tlf 920 92 955

randi@spirekreativ.no

 

 

Bente Munkhaugen Borgen

Grafisk designer

Tlf 994 21 946

bente@spirekreativ.no