Folka

"Når du gjør det du elsker, blir det tilsynelatende umulige bare utfordrende"

Ole Marius Simonsen 

Daglig leder og rådgiver

Tlf 907 33 656

ole.marius@spirekreativ.no

Hilde Markhus

Økonomiansvarlig

Tlf 934 55 733

hilde@spirekreativ.no

 

 

Bente Munkhaugen Borgen

Grafisk designer

Tlf 994 21 946

bente@spirekreativ.no

Camilla Handberg

Interaksjonsdesigner og grafisk designer

Tlf 470 28 882

camilla@spirekreativ.no

 

 

Mari Henrikke Vandsemb

Konseptutvikler

Tlf 907 75 648